Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VLG-BS88
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh. Riêng đối với các doanh nghiệp trong khu IV - Tuyến công nghiệp Cổ Chiên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trường hợp không xin ý kiến Bộ, ngành: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long (số 85, Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, thì công chức viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp hồ sơ (có ghi rõ các hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh các hồ sơ.
* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long, theo các bước sau:
+ Người đến nhận kết quả phải nộp lại giấy hẹn (khi nộp hồ sơ), nộp lại bản gốc Giấy phép đầu tư, các Giấy phép đầu tư điều chỉnh và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư đã cấp (nếu có), ký vào sổ trả kết quả.
+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.
+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).
+ Bản đề nghị đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp (theo mẫu) (nộp bản chính)
+ Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc danh sách hợp doanh hoặc danh sách cổ đông sáng lập của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại (theo mẫu) (nộp bản chính)
+ Quyết định đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp của chủ hoặc các chủ doanh nghiệp hoặc của Hội đồng quản trị doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội cổ đông của công ty cổ phần (nộp bản chính)
+ Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp (nộp bản chính)
+ Bản sao hợp lệ (Bản sao có chứng thực hoặc Bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy phép đầu tư và các Giấy phép đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh Giấy phép đầu tư (nếu có)
+ Báo cáo tài chính 2 năm liền kề tại thời điểm chuyển đổi (nộp bản chính)
+ Các tài liệu theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung điều chỉnh
* Chuyển đổi doanh nghiệp đồng thời với việc đăng ký lại đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã cấp phép trước ngày 1/7/2006 mà có bổ sung thêm thành viên hoặc cổ đông mới thì kèm thêm các hồ sơ sau:
+ Đối với thành viên mới là cá nhân, phải có bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định hiện hành
+ Đối với thành viên mới là pháp nhân, phải có bản sao có chứng thực Quyết định thành lập pháp nhân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì phải có Quyết định ủy quyền (trong đó phải có cả nội dung, phạm vi và thời gian ủy quyền), Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng chứng thực cá nhân hợp pháp khác (Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ hoặc giấy tờ tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định hiện hành trong thời gian không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ)
Số bộ hồ sơ: 05 bộ (trong đó có 01 bộ bản chính và 04 bộ photo coppy). Trường hợp có nội dung thẩm tra cần xin ý kiến Bộ, ngành hoặc phải trình thủ tướng Chính phủ thì hồ sơ được lập thành 10 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ bản chính các bộ còn lại photo coppy).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Tải về
danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại
Tải về
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên của doanh nghiệp sau khi đăng ký lại
Tải về

0
23