Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-001590-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
• Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
• Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc giải quyết và chuyển kết quả đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Bước 5: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc
Bước 6: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc
Tờ trình về việc cấp giấy phép cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc (Hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thẩm định và lưu tại Sở)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-001590-TT
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
14