Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-001674-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ngành hữu quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết thúc việc tranh chấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, sở Thông tin và Truyền thông (Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).
Bước 3: Công chức tiếp nhận phân loại và xử lý hồ sơ:
- Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp:
+ Nếu hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì cấp phiếu xác nhận đã tiếp nhận đơn cho người đề nghị giải quyết tranh chấp.
+ Nếu hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp không đáp ứng các điều kiện quy định thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức đề nghị giải quyết tranh chấp hoàn thiện theo quy định.
- Trường hợp tiếp nhận hồ sơ gửi đến theo đường bưu điện:
+ Nếu hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo để có văn bản thông báo cho người đề nghị giải quyết tranh chấp về việc tiếp nhận đơn trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định thì không tiếp nhận đơn và nêu rõ lý do từ chối.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết
Bước 5: Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, sở Thông tin và Truyền thông.
Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ và ngày lễ, tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện để đơn đề nghị giải quyết tranh chấp được thụ lý, giải quyết:
- Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Điều kiện quy định đối với đơn đề nghị giải quyết tranh chấp nêu tại mục 7 Biểu này;
+ Đáp ứng về thời hiệu hướng dẫn giải quyết tranh chấp: ba mươi (30) ngày kể từ ngày người khiếu nại (JN) nhận được kết quả giải quyết KN của bên cung cấp dịch vụ hoặc kể từ ngày hết thời hạn giải quyết KN quy định tại Điều 12 mà bên cung cấp dịch vụ không giải quyết đơn KN theo quy định.
- Bên cung cấp dịch vụ liên quan đến vụ tranh chấp phải là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có địa chỉ được xác định rõ ràng.
- Người đề nghị giải quyết tranh chấp phải thuộc các đối tượng sau:
+ Người đại diện hợp pháp của người sử dụng dịch vụ.
+ Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được người sử dụng dịch vụ ủy quyền.
- Vụ việc tranh chấp chưa được khởi kiện ra Tòa án để giải quyết.
Thời hiệu hướng dẫn giải quyết tranh chấp:
Thời hiệu hướng dẫn giải quyết tranh chấp là ba mươi (30) ngày kể từ ngày người KN nhận được kết quả giải quyết KN của bên cung cấp dịch vụ hoặc kể từ ngày hết thời hạn giải quyết KN mà bên cung cấp dịch vụ không giải quyết đơn KN theo quy định.
Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp phải nêu rõ ràng, đầy đủ và trung thực các nội dung sau:

- Ngày, tháng, năm gửi đơn.

- Họ tên, địa chỉ và số điện thoại (nếu có) của người đề nghị giải quyết tranh chấp.

- Tên, địa chỉ bên cung cấp dịch vụ.
- Kết quả giải quyết khiếu nại của bên cung cấp dịch vụ (nếu có) và yêu cầu cần được giải quyết.
Các giấy tờ, tài liệu liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Hướng dẫn giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-001674-TT
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Viễn thông – Internet
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
46