Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-045441-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả ở tầng 1 Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc.
Thời gian nhận hồ sơ tất cả các ngày trong tuần
- Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’.
- Buổi chiều từ 14h đến 16 giờ.
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao trả cho người nộp.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ 14h đến 16h30’ tất cả các ngày làm việc trong tuần. (trừ Chủ nhật và ngày lễ)
Quyết định và bản đồ giới thiệu địa điểm
Văn bản cho phép đầu tư, văn bản đồng ý cho xây dựng công trình
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư hoặc chấp thuận dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bản đồ địa chính hiện trạng khu đất xin thu hồi và giao đất
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường tổng thể
Thông báo thu hồi đất: sau khi có phương án tổng thể được xét duyệt
Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, huyện
Quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh
Đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích khai thác tài nguyên phải có giấy phép khai thác
Số bộ hồ sơ: 02 bộ riêng bản đồ địa chính hiện trạng 06 bản

0
26