Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-116558-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc. Trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn (nếu cần)
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết
Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không chứng thực trong trường hợp sau đây:
- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo
- Bản chính đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát, không thể xác định rõ nội dung
- Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực, hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Giấy tờ cần xuất trình:
- Bản chính giấy tờ, văn bản yêu cầu chứng thực
- Bản sao giấy tờ, văn bản cần chứng thực (Số lượng theo nhu cầu của cá nhân)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 1.000 đồng/trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang, nhưng tối đa không quá 50.000đ/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [139]
Giải quyết chế độ đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong) nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh hộ tịch - Vĩnh Phúc
Bổ sung hộ tịch - Vĩnh Phúc
Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên - Vĩnh Phúc
Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên - Vĩnh Phúc
Xác định lại dân tộc - Vĩnh Phúc
Xác định lại giới tính - Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe đến 20% - Vĩnh Phúc
Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo - Vĩnh Phúc
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép lái xe cho người học lái xe nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B2, C, D, E và các hạng F - Vĩnh Phúc
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 31/7/1995 - Vĩnh Phúc
Chia doanh nghiệp đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư trong Khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Tách doanh nghiệp đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư trong Khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) đầu tư trong Khu công nghiệp đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh, có vốn, lĩnh vực đầu tư sau điều chỉnh dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Vĩnh Phúc
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) đầu tư trong Khu công nghiệp, có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Vĩnh Phúc
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) đầu tư trong Khu công nghiệp, có vốn đầu từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Vĩnh Phúc
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) đầu tư trong Khu công nghiệp, có vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư trong Khu công nghiệp thuộc diện thẩm tra điều chỉnh - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư trong Khu công nghiệp thuộc diện đăng ký điều chỉnh - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư trong Khu công nghiệp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn liền với việc thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh Giấy phép đầu tư dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với trường hợp dự án đầu tư trong Khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với trường hợp đầu tư trong Khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty Cổ phần và từ công ty Cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn, đối với dự án đầu tư trong Khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Xác nhận nhân sự trong các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp - Vĩnh Phúc
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp - Vĩnh Phúc
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp - Vĩnh Phúc
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh - Vĩnh Phúc
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập chi nhánh - Vĩnh Phúc
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh - Vĩnh Phúc
Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án (không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh) - Vĩnh Phúc
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án (không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh) - Vĩnh Phúc
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh) - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia, tách doanh nghiệp - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở sáp nhập, mua lại doanh nghiệp - Vĩnh Phúc
Đăng ký hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Vĩnh Phúc
Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư - Vĩnh Phúc
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy Chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh) - Vĩnh Phúc
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh) - Vĩnh Phúc
Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh) - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư /Giấy phép đầu tư do chuyển đổi hình thức đầu tư loại hình doanh nghiệp - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án - Vĩnh Phúc
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/7/2006 - Vĩnh Phúc
Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Vĩnh Phúc
Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01/7/2006 - Vĩnh Phúc
Ghi vào sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Vĩnh Phúc
Hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội - Vĩnh Phúc
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng Bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) - Vĩnh Phúc
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội - Vĩnh Phúc
Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Vĩnh Phúc
Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi - Vĩnh Phúc
Di chuyển hài cốt Liệt sỹ - Vĩnh Phúc
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Vĩnh Phúc
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Vĩnh Phúc
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Vĩnh Phúc
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Vĩnh Phúc
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân - Vĩnh Phúc
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Vĩnh Phúc
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Vĩnh Phúc
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Vĩnh Phúc
Đăng ký xóa đăng ký thế chấp - Vĩnh Phúc
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt - Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Vĩnh Phúc
Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo - Vĩnh Phúc
Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông - Vĩnh Phúc
Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe trung chuyển - Vĩnh Phúc
Dự thi, kiểm tra lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn - Vĩnh Phúc
Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn - Vĩnh Phúc
Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định trên đường thủy nội địa đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam - Vĩnh Phúc
Cấp lần đầu, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ - Vĩnh Phúc
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Vĩnh Phúc
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã - Vĩnh Phúc
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã) - Vĩnh Phúc
Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe nội bộ - Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông - Vĩnh Phúc
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động xây dựng tại Việt Nam - Vĩnh Phúc
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở - Vĩnh Phúc
Chứng thực di chúc - Vĩnh Phúc
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Vĩnh Phúc
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Vĩnh Phúc
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Vĩnh Phúc
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Vĩnh Phúc
Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Vĩnh Phúc
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Vĩnh Phúc
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Vĩnh Phúc
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên - Vĩnh Phúc
Thành lập Văn phòng công chứng - Vĩnh Phúc
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Vĩnh Phúc
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Vĩnh Phúc
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Vĩnh Phúc
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG - Vĩnh Phúc
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Vĩnh Phúc
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Vĩnh Phúc
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Vĩnh Phúc
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG - Vĩnh Phúc
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG - Vĩnh Phúc
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG - Vĩnh Phúc
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi - Vĩnh Phúc
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước - Vĩnh Phúc
Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản - Vĩnh Phúc

0
28