Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-259355-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: Sở Tư pháp: Gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Bộ Tư pháp: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tư pháp gửi theo dấu bưu điện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc (Số 12 Đường Trường Chinh, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính (trừ ngày lễ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ
- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ “một cửa” thụ lý, viết phiếu hẹn trả kết quả trao cho người nộp
- Nếu hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo quy định
Bước 4: Trong thời gian 03 ngày làm việc, Sở Tư pháp chuyển hồ sơ đến Bộ Tư pháp cho ý kiến
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc trả kết quả cho cá nhân sau khi nhận được văn bản cho ý kiến của Bộ Tư pháp chuyển đến.
Trong trường hợp cá nhân nhờ người khác lấy kết quả, phải có thêm Giấy uỷ quyền và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.
Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính
Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo mẫu TP/HT-2010-TK.GCLH
Bản sao Bản án/Quyết định ly hôn của Toà án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao Bản thoả thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn
Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế để chứng minh nhân thân của người có đơn yêu cầu
Bản sao hộ khẩu để chứng minh thẩm quyền ghi chú việc ly hôn (theo hướng dẫn)
Giấy ủy quyền lập thành văn bản và được chứng thực hợp lệ (nếu người đề nghị ghi chú ủy quyền cho người khác thực hiện) trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột của người ủy quyền
Yêu cầu chung: Đối với những giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-259355-TT
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35