Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-BS117
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Tổ chức, đơn vị (chủ đầu tư) chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu theo quy định của pháp luật.
Bước 2:: Tổ chức, đơn vị (chủ đầu tư) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Số 9 - Đường Mê Linh - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, Tết và thứ Bảy, Chủ nhật).
Bước 3:: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đúng quy định thì viết giấy hẹn lấy kết quả cho người nộp;
+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức, đơn vị (chủ đầu tư) hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4:: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 5:: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ công trình (bản chính) theo mẫu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ công trình (bản chính) theo mẫu tại Phụ lục 2
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-BS117
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19