Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-BS149
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuẩn bị hồ sơ di chuyển đăng ký theo quy định của pháp luật
Bước 2: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông (số 9 - Đường Mê Linh - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết)
Bước 3: Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn trả kết quả
- Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn chủ sở hữu xe máy chuyên dùng hoàn thiện
Bước 4: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, thu lại biển số, cắt góc phía trên bên phải Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, vào sổ quản lý và trả hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký cho chủ sở hữu. Trường hợp không cấp Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Bước 5: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xe máy chuyên dùng đã được đăng ký tại Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính - Theo mẫu đính kèm)
Một trong các chứng từ sau:
+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính)
+ Giấy bán, cho, tặng (bản chính hoặc bản sao có chứng thực - Theo mẫu đính kèm)
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng nơi xe máy chuyên dùng đã đăng ký - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-BS149
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
44