Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-BS163
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Toà án nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: - Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Không quá 20 ngày đối với các trường hợp người được cấp Phiếu LLTP là: Công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài; trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích
- Trường hợp khẩn cấp (theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng) thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (mẫu 06/TT-LLTP); Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (mẫu 07/TT-LLTP)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa - Sở Tư pháp (Số 12, Trường Chinh, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày Chủ nhật)
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả trao cho người nộp
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 4: Công chức tiếp nhận chuyển đến người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định
Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa - Sở Tư pháp Vĩnh Phúc (theo phiếu hẹn)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải là người đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu); đối với cá nhân hoặc Văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (đối với cơ quan, tổ chức)
Giấy CMND (bản chụp); Sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự (bản chụp) đối với cá nhân công dân Việt Nam xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Hộ chiếu (bản chụp) được dịch ra tiếng việt có chứng thực; Giấy tờ chứng minh nơi thường trú của đương sự (bản chụp) đối với người xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài
Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thủ tục) được chứng thực theo quy định. Trừ trường hợp người được uỷ quyền là cha, mẹ, vợ/chồng, con của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (mẫu 03/TT-LLTP)
Tải về
Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp mẫu 04/TT-LLTP (Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1)
Tải về
Văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu 05a/TT-LLTP (mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 dành cho cơ quan, tổ chức)
Tải về
Văn bản yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu 05b/TT-LLTP (mẫu văn bản yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2 dành cho cơ quan tiến hành tố tụng)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 200.000 đồng
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-BS163
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23