Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-BS301
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận Một cửa - Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa - Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
Bước 5: Tổ chức nhận Giấy chứng nhận tại bộ phận Một cửa - Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu)
Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của chủ sở hữu doanh nghiệp
Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các thành viên hợp danh (có chữ ký của tất cả các thành viên dự họp)
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Hợp đồng thuê địa điểm thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (có xác nhận của Công chứng viên)
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 02 bộ, trong đó có 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-BS301
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24