Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-BS322
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan tuỳ thuộc từng dự án
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc - Địa chỉ: Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc - Số 40, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Bộ phận Một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu. Nếu không phải Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của Người đại diện theo pháp luật cho người đến nhận kết quả
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu (Phụ lục I-4, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006)
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp
Bản sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có)
Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đến thời điểm đăng ký điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo lệ phí đăng ký kinh doanh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh) - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-BS322
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40