Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-BS374
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý, viết giấy hẹn
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định
Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện
Trường hợp được phong tặng:
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng lập bản khai cá nhân (Mẫu BM1). Bản sao Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã
- Trường hợp bà mẹ đã chết thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu BM2) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)
- Trường hợp bà mẹ được phong tặng nhưng đã chết mà chưa được hưởng chế độ thì thực hiện trợ cấp một lần đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng
Trường hợp được truy tặng
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng lập bản khai cá nhân (Mẫu BM1). Bản sao Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã
- Trường hợp bà mẹ đã chết thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu BM2) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)
Trường hợp bà mẹ được truy tặng nhưng đã chết mà chưa được hưởng chế độ thì thực hiện trợ cấp một lần đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng như trường hợp phong tặng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng bà mẹ việt nam anh hùng
Tải về
Bản khai cá nhândùng cho bà mẹ việt nam anh hùng
Tải về
Biên bản ủy quyền
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-BS374
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31