Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-BS408
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúcc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng chuẩn bị hồ sơ theo quy định gửi UBND cấp xã
Bước 2: UBND cấp xã trong thời gian 05 ngày xác nhận bản khai, kèm bản sao quyết định phong tặng gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Bước 3: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hộiH trong thời gian 5 lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Bộ phận Một cửa - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Bước 4: Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả
- Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo quy định
Bước 5: Bộ phận Một cửa bàn giao hồ sơ cho phòng Người có công giải quyết theo quy định
Bước 6: Phòng Người có công tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi
Bước 7: Trả kết quả đúng thời hạn tại Bộ phận Một cửa
Bản khai cá nhân (Mẫu BM1)
Trường hợp bà mẹ đã chết thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu BM2) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)
Bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân dùng cho bà mẹ việt nam anh hùng
Tải về
Bản khai cá nhân dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng bà mẹ việt nam anh hùng
Tải về
Biên bản ủy quyền
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-BS408
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31