Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-BS627
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng thuộc Sở tư pháp hoặc Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng thuộc Sở tư pháp hoặc Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng công chứng thuộc Sở tư pháp hoặc Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh
Thời hạn giải quyết: Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng cấp bản sao văn bản công chứng và nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng đó.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật công chứng;
+ Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
- Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện.
Không quy định
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 5.000 đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [163]
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ Tư vấn du học - Vĩnh Phúc
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp - Vĩnh Phúc
Thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ - Vĩnh Phúc
Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ - Vĩnh Phúc
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ - Vĩnh Phúc
Giải thể nhà trường, nhà trẻ - Vĩnh Phúc
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông - Vĩnh Phúc
Chỉnh sửa nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông - Vĩnh Phúc
Thành lập hoặc cho phép thành lập Trường Tiểu học - Vĩnh Phúc
Thành lập hoặc cho phép thành lập Trường Trung học cơ sở - Vĩnh Phúc
Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở (THCS) - Vĩnh Phúc
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - Vĩnh Phúc
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh - Vĩnh Phúc
Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư - Vĩnh Phúc
Xét công nhận nghệ nhân - Vĩnh Phúc
Xét công nhận nghề truyền thống - Vĩnh Phúc
Xét công nhận làng nghề truyền thống - Vĩnh Phúc
Xét công nhận thợ giỏi - Vĩnh Phúc
Xét công nhận người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh - Vĩnh Phúc
Tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã - Vĩnh Phúc
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Vĩnh Phúc
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Vĩnh Phúc
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - Vĩnh Phúc
Chuyển nhượng dự án đầu tư - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Vĩnh Phúc
Giãn tiến độ đầu tư - Vĩnh Phúc
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Vĩnh Phúc
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Vĩnh Phúc
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương - Vĩnh Phúc
Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp (trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành) - Vĩnh Phúc
Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp (trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành) - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp (trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác) - Vĩnh Phúc
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp - Vĩnh Phúc
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Vĩnh Phúc
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính - Vĩnh Phúc
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính - Vĩnh Phúc
Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính - Vĩnh Phúc
Cho phép hội đặt văn phòng đại diện - Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Vĩnh Phúc
Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh - Vĩnh Phúc
Thi nâng ngạch công chức - Vĩnh Phúc
Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng - Vĩnh Phúc
Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên - Vĩnh Phúc
Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức - Vĩnh Phúc
Thi tuyển viên chức - Vĩnh Phúc
Xét tuyển viên chức - Vĩnh Phúc
Xét tuyển đặc cách viên chức - Vĩnh Phúc
Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ - Vĩnh Phúc
Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Vĩnh Phúc
Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam - Vĩnh Phúc
Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ - Vĩnh Phúc
Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe - Vĩnh Phúc
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch - Vĩnh Phúc
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc - Vĩnh Phúc
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Vĩnh Phúc
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) - Vĩnh Phúc
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Vĩnh Phúc
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Vĩnh Phúc
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch - Vĩnh Phúc
Đăng ký khai sinh - Vĩnh Phúc
Đăng ký khai tử - Vĩnh Phúc
Đăng ký chấm dứt giám hộ - Vĩnh Phúc
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Vĩnh Phúc
Đăng ký lại khai sinh - Vĩnh Phúc
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân - Vĩnh Phúc
Đăng ký lại kết hôn - Vĩnh Phúc
Đăng ký lại khai tử - Vĩnh Phúc
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch - Vĩnh Phúc
Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô - Vĩnh Phúc
Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Vĩnh Phúc
Cấp, cấp lại Giấy phép xe tập lái - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô - Vĩnh Phúc
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 - Vĩnh Phúc
Cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy phép lái xe lần đầu - Vĩnh Phúc
Nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F - Vĩnh Phúc
Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp - Vĩnh Phúc
Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp - Vĩnh Phúc
Đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995 - Vĩnh Phúc
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995 - Vĩnh Phúc
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài - Vĩnh Phúc
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn hoặc từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai - Vĩnh Phúc
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý - Vĩnh Phúc
Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý - Vĩnh Phúc
Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý - Vĩnh Phúc
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý - Vĩnh Phúc
Cấp phép thi công xây dựng nút giao đấu nối vào đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý - Vĩnh Phúc
Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý - Vĩnh Phúc
Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý - Vĩnh Phúc
Cấp phép thi công đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường tỉnh, đường đô thị và đường quốc lộ đang khai thác được ủy thác quản lý - Vĩnh Phúc
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Vĩnh Phúc
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Vĩnh Phúc
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Vĩnh Phúc
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Vĩnh Phúc
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Vĩnh Phúc
Xóa đăng ký thế chấp - Vĩnh Phúc
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Vĩnh Phúc
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Vĩnh Phúc
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Vĩnh Phúc
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Vĩnh Phúc
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp - Vĩnh Phúc
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký - Vĩnh Phúc
Xóa đăng ký thế chấp - Vĩnh Phúc
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Vĩnh Phúc
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Vĩnh Phúc
Cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Vĩnh Phúc
Cấp lại Giấy phép lái xe đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ ba trở lên - Vĩnh Phúc
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác - Vĩnh Phúc
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến - Vĩnh Phúc
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến - Vĩnh Phúc
Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ - Vĩnh Phúc
Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Vĩnh Phúc
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Vĩnh Phúc
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp - Vĩnh Phúc
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành và Tem lưu hành cho xe chở người bốn bánh có gắn động cơ - Vĩnh Phúc
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch - Vĩnh Phúc
Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch - Vĩnh Phúc
Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Vĩnh Phúc
Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước - Vĩnh Phúc
Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư - Vĩnh Phúc
Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của địa phương - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ - Vĩnh Phúc
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ - Vĩnh Phúc
Cấp mới, cấp lại giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) - Vĩnh Phúc
Cấp mới, cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào - Vĩnh Phúc
Gia hạn giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Lào - Vĩnh Phúc
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Vĩnh Phúc
Số hồ sơ:
T-VPH-BS627
Cơ quan hành chính:
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23