Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VPH-BS704
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện/Thành phố/Thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận một cửa, một cửa liên thông Ủy ban nhân dân Huyện/ Thành phố/ Thị xã
Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện/thành phố/thị xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Huyện/Thành/Thị ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND Huyện/Thành phố/Thị xã
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ)
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (GTNHS&HTKQ) cho công dân. Công dân nhận GTNHS&HTKQ và lấy kết quả theo thời gian ghi trong giấy hẹn.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Hướng dẫn một lần để công dân hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết hồ sơ hành chính chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
Bước 4: Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để trả cho công dân.
Bước 5: Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND cấp Huyện/Thành phố/Thị xã hoặc đăng ký và trả phí để nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
35