Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-009033-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và bộ hồ sơ kèm theo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong, P3, TP.Vũng Tàu)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định
Bước 3: Quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ
+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo quy định thì Sở có văn bản thông báo để yêu cầu chủ nguồn thải chất thải nguy hại sửa đổi, bổ sung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra nội dung hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải cho tổ chức, cá nhân
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong, P3, TP.Vũng Tàu)
Công chức kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người đến nhận
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đã có Sổ đăng ký được cấp trước ngày Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có hiệu lực thi hành
Thay đổi địa điểm cơ sở nhưng không thay đổi chủ nguồn thải (chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở
Thay đổi, bổ sung về chủng loại hoặc tăng từ 15% trở lên so với số lượng chất thải nguy hại đã đăng ký phát sinh
Đơn đề nghị điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải (Theo mẫu quy định)
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã được Sở tài nguyên và Môi trường cấp và bộ hồ sơ kèm theo
Các hồ sơ, giấy tờ có sửa đổi, bổ sung cập nhật khác (bản sao không cần công chứng nhưng phải đóng dấu xác nhận của đơn vị)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Phụ lục 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26