Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-017781-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương bình và Xã hội Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hộ sơ hợp lệ (Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện 05 ngày, Sở Lao động thương binh và Xã hội 10 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện
Bước 3: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách hồ sơ chuyển về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 221 BaCu, phường 4, thành phố Vũng Tàu)
Bước 4: Trên cơ sở danh sách do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trình, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét ra quyết định cấp Sổ ưu đãi và gửi về Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không cấp sổ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi mà hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học
Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Đối tượng cấp sổ ưu đãi giáo dục và đào tạo
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh);
+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
Yêu cầu hoặc điều kiện3
Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi trong các trường hợp sau
Đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên;
+ Đã hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo ở một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo;
+ Đang học ở nước ngoài.
Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo (theo mẫu quy định) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú; Người có công với cách mạng do Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thì do Trung tâm xác nhận; Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý
Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng
02 ảnh 2 x 3
Bản sao giấy khai sinh của đối tượng đề nghị cấp sổ ưu đãi
Giấy xác nhận của Trường đang học hoặc giấy báo nhập học (đối với trường hợp đề nghị cấp sổ lần đầu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo (theo mẫu số 01-UĐGD)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-017781-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17