Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-017980-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ (UBND cấp xã không quá 08 ngày, Phòng lao động thương binh – Xã hội cấp huyện không quá 09 ngày, Sở Lao động - thương binh và Xã hội không quá 15 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú
Bước 3: UBND cấp xã sẽ xác nhận và lập danh sách đối tượng đề nghị hưởng chế độ và chuyển hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 4: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ hợp lệ chuyển về Sở Lao động - thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 221 BaCu, phường 4, thành phố Vũng Tàu)
Bước 5: Sở Lao động - thương binh và Xã hội xem xét và ra quyết định cho đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định
Bước 6: Quyết định được chuyển về Phòng Lao động - thương binh và Xã hội cấp huyện để gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người được hưởng chế độ đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Bản khai cá nhân (theo mẫu quy định) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: Lý lịch cán bộ; Lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù, đày - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-017980-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
7