Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-017990-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 34 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (UBND cấp xã 07 ngày, Phòng Lao động - thương binh và Xã hội cấp huyện 07 ngày, Sở lao động- Thương binh và Xã hội 20 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú
Bước 3: UBND cấp xã sẽ xác nhận và lập danh sách đối tượng đề nghị hưởng chế độ và chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 4: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm theo hồ sơ chuyển về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 221 BaCu, phường 4, thành phố Vũng Tàu)
Bước 5: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra, quyết định trợ cấp
Bước 6: Sau khi nhận quyết định trợ cấp của Sở Lao động thương binh và xã hội, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chuyển quyết định về Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người được hưởng chế độ đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Người được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước"
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945
Yêu cầu hoặc điều kiện 3
Người được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến
Yêu cầu hoặc điều kiện 4
Người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến
Bản khai cá nhân (theo mẫu quy định) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc “Bằng có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến
Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện
Danh sách đề nghị của Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân theo mẫu số 10-CC1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-017990-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23