Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-018002-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của công dân
Bước 3: UBND cấp xã họp hội đồng xét và lập danh sách gửi lên Phòng LĐTBXH cấp huyện thẩm định hồ sơ
Bước 4: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đầy đủ theo quy định Phòng LĐTBXH huyện sẽ lập danh sách kèm theo hồ sơ gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở LĐTBXH tại số 221 BaCu, phường 4, thành phố Vũng Tàu.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trả hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo rõ lý do để báo cho công dân bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 5: Trên cơ sở danh sách do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trình, Sở Lao động – Thương binh và xã hội sẽ có quyết định kèm theo danh sách những đối tượng được hưởng trợ cấp
Bước 6: Nhận kết quả tại tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của công dân
Bản khai cá nhân hoặc bản khai thân nhân (theo mẫu quy định). Riêng bản khai thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác và có sự xác nhận của chính quyền cấp xã nơi người ủy quyền cư trú
Bản sao có chứng thực lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân, bản trích 63) hoặc các giấy tờ có liên quan (Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng, huân huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác, phiếu chuyển lương, chuyển viện, phiếu sức khỏe, hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng Bảo hiểm xã hội một lần…..và các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác
Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố
Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố
Công văn đề nghị kèm theo danh sách của Ủy ban nhân dân cấp xã
Công văn đề nghị kèm theo danh sách đối tượng được hưởng chế độ một lần của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân theo mẫu số: 1A
Tải về
Bản khai thân nhân (Mẫu 1B)
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quyết định trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước – cán bộ viên chức, dân chính Đảng, thanh niên xung phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-018002-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19