Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-018012-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh BR-VT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh BR-VT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng; Lập danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế tại địa phương và chuyển về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra đối tượng thuộc diện được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế và lập danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm Y tế chuyển đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ người có công với cách mạng; lập danh sách và đăng ký mua thẻ BHYT
Bước 5: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 221 BaCu, phường 4, thành phố Vũng Tàu)
Người đến nhận kết quả phải xuất trình Phiếu hẹn hoặc Giấy chứng minh nhân dân
Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn và giao trả kết quả cho người đến nhận
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 ( Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm1945. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 1945
Yêu cầu hoặc điều kiện 10
Con của: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị bệnh tật nặng khi hết thời hạn hưởng Bảo hiểm Y tế vẫn bị khả năng suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
Yêu cầu hoặc điều kiện 11
Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến
Yêu cầu hoặc điều kiện 2
Người hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945
Yêu cầu hoặc điều kiện 3
Vợ (hoặc chồng), bố mẹ đẻ, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ
Yêu cầu hoặc điều kiện 4
Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Yêu cầu hoặc điều kiện 5
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động do thương tật từ 21% trở lên, kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31/12/1993 trở về trước
Yêu cầu hoặc điều kiện 6
Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày có giấy chứng nhận theo quy định
Yêu cầu hoặc điều kiện 7
Bệnh binh bị mất sức lao động do bệnh tật từ 61% trở lên, kể cả bệnh binh hạng 3 bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được xác nhận từ 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước
Yêu cầu hoặc điều kiện 8
Người có công giúp đỡ cách mạng
Yêu cầu hoặc điều kiện 9
Người được hưởng trợ cấp phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên
Bản khai cá nhân ( Theo mẫu quy định)
Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định
Bản sao Chứng minh nhân dân có chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân ( theo mẫu số 13)
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết hưởng bảo hiểm y tế cho người có công - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-018012-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27