Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-021593-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trưòng tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện , Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản nghiệm thu sản phẩm bản đồ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong, P3, TP.Vũng Tàu)
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ giấy tờ hợp lệ thì Cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu một trong các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật thì Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong, P3, TP.Vũng Tàu)
Cán bộ giao trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận và trả kết quả cho người đến nhận
Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ
Phiếu ghi ý kiến kiểm tra (Theo mẫu quy định)
Biên bản kiểm tra chất lượng (Theo mẫu quy định)
Báo cáo thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm (Theo mẫu quy định)
Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công (Theo mẫu quy định)
Báo cáo kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi công (Theo mẫu quy định)
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình sản phẩm (Theo mẫu quy định)
Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình sản phẩm (Theo mẫu quy định)
Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ (Theo mẫu quy định)
Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm (Theo mẫu quy định)
Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình (Theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán của toàn bộ công trình (mẫu 10)
Tải về
Bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ (mẫu 08)
Tải về
Báo cáo giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình sản phẩm (mẫu 07)
Tải về
Báo cáo kiểm tra nghiệm thu chất lượng công trình sản phẩm của đơn vị thi công (mẫu 05)
Tải về
Báo cáo thẩm định chất lượng công trình sản phẩm (mẫu 03)
Tải về
Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công (mẫu 04)
Tải về
Biên bản kiểm tra chất lượng (mẫu 02)
Tải về
Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình sản phẩm (mẫu 06)
Tải về
Phiếu ghi ý kiến kiểm tra (mẫu 01)
Tải về
Văn bản đề nghị quyết toán công trình, sản phẩm (mẫu 09)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ - Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-021593-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34