Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-022562-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây Dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 31 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong, P3, TP.Vũng Tàu)
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo cho tổ chức bổ sung hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong, P3, TP.Vũng Tàu)
Cán bộ giao trả kết quả kiểm tra Giấy Biên nhận, hướng dẫn người đến nhận đóng lệ phí trước khi trả kết quả
Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ
Đơn xin giao đất (theo mẫu quy định)
Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng đối với dự án quan trọng, còn lại của Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản Thoả thuận địa điểm + Bản đồ thoả thuận địa điểm
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (hoặc quyết định về vị trí đóng quân của cấp có thẩm quyền)
Giải trình Dự án đầu tư (nếu có)
Bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục Bản đồ địa chính (kèm theo danh sách chủ sử dụng đất; Biên bản bàn giao mốc; Biên bản kiểm tra kỹ thuật)
Quyết định phê duyệt phương án tổng thể bồi thường hỗ trợ tái định cư của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực)
Thông báo về việc thu hồi đất cho người đang sử dụng đất biết lý do thu hồi đất của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng
Quyết định Phê duyệt đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết môi trường nếu dự án có liên quan đến môi trường (bản sao có chứng thực)
Nếu đất không phải bồi thường giải phóng mặt bằng thì có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất (mẫu 03/ĐĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 20.000 đồng

0
26