Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-027368-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học công nghệ tỉnh BR-VT
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, Ngành có liên quan trong quá trình thẩm định
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đăng ký kết quả thực hiện nhiêm vụ Khoa học và công nghệ: thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (Số 130 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP. Vũng Tàu)
- Khi đến nộp hồ sơ tổ chúc/cá nhân xin cấp Giấy chứng nhận phải xuất trình.
+ Giấy Chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam).
+ Giấy giới thiệu của cơ quan (đối với tổ chúc).
+ Hồ sơ xin đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN.
+ Bản chính hộ chiếu (đối với người Nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ
+ Trường hợp thành phần hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp thành phần hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thành lập Hội đồng thẩm định. Trong quá trình thẩm định hồ sơ nếu chưa đạt yêu cầu thì Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn 20 ngày phải bổ sung đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định
Bước 4: Trả kết quả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (Số 130 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP. Vũng Tàu)
- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, kiểm tra giấy Chứng minh nhân dân của người đến nhận, sau đó yêu cầu người đến nhận ký vào sổ giao nhận và tiến hành trao Giấy chứng nhận. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người ủy quyền
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ hai đến thứ 6 trong tuần, trừ ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân muốn sử dụng thông tin phải có giấy tờ tùy thân kèm theo giấy giới thiệu của cơ quan ghi rõ nội dung, yêu cầu sử dụng thông tin và phải được thủ trưởng cơ quan đăng ký hoặc người được thủ trưởng cơ quan đăng ký uỷ quyền đồng ý
Việc tiếp cận, tìm hiểu và sử dụng thông tin độ “Mật” phải được sự phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan đăng ký
Việc tiếp cận, tìm hiểu và sử dụng thông tin độ “Tuyệt mật” và “Tối mật” phải được sự phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan chủ quản các cơ quan đăng ký
Đăng ký kết quả thực hiện nhiêm vụ Khoa học và công nghệ, gồm có
- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu quy định)
- Các báo cáo và các tư liệu liên quan khác (nếu có);
- 01 Văn bản chứng nhận kết quả đã được thẩm định
Sử dụng kết quả thực hiện nhiêm vụ Khoa học và Công nghệ: phải có giấy giới thiệu của cơ quan và được Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ đồng ý
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Phụ lục II)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiêm vụ Khoa học và công nghệ - Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-027368-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [17]
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc tên cơ quan quản lý trực tiếp/thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi cơ quan quyết định thành lập (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung hoạt động của văn phòng đại diện, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát hoặc hết thời hạn hiệu lực - Bà Rịa Vũng Tàu

0
33