Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-028497-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành trong tỉnh
Cách thức thực hiện: - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng trệt, Khối B3, Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày tết):
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy biên nhận tài liệu, Phiếu hướng dẫn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp xúc ban đầu
Công dân xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu công dân không trực tiếp đến mà ủy quyền cho người đại diện hợp pháp thì người đại diện phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật
Bước 2: Quá trình làm việc
+ Công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trường hợp đông người (05 người trở lên) đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cùng một nội dung thì yêu cầu cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc. Cán bộ tiếp công dân lắng nghe, ghi chép vào sổ tiếp công dân nội dung do công dân trình bày và đọc lại cho công dân nghe và yêu cầu công dân ký xác nhận.
+ Cán bộ tiếp công dân tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do công dân cung cấp. Viết, giao giấy biên nhận các tài liệu đã tiếp nhận cho công dân.
+ Việc xử lý khiếu nại khi tiếp công dân thực hiện như sau:

* Trường hợp công dân trực tiếp đến trình bày khiếu nại mà khiếu nại đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, thì cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân viết thành đơn hoặc lập thành văn bản ghi lại nội dung khiếu nại công dân trình bày và yêu cầu người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản đó; vào sổ theo dõi khiếu nại; báo cáo Giám đốc Sở để giải quyết theo quy định của pháp luật; nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
* Trường hợp công dân đến gửi đơn khiếu nại, cán bộ tiếp công dân tiếp nhận và xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ.
+ Việc xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi tiếp công dân thực hiện như sau:
* Trường hợp công dân trực tiếp đến trình bày tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cán bộ tiếp công dân ghi chép nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh; vào sổ tiếp công dân; đối với tố cáo, đề nghị người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản ghi nội dung tố cáo; đối với kiến nghị, phản ánh, xét thấy cần thiết hoặc công dân yêu cầu thì đề nghị họ ký tên. Nếu tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, thì báo cáo Giám đốc Sở để giải quyết theo quy định của pháp luật; nếu tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ, thì hường dẫn công dân đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
* Trường hợp công dân đến gửi đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cán bộ tiếp công dân tiếp nhận và xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ.
+ Cán bộ tiếp công dân từ chối tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:
* Người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về vụ việc đã được kiểm tra xem xét và đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã được trả lời đầy đủ.
* Người vi phạm quy chế tiếp công dân.
Bước 3: Kết thúc
Kết thúc tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân thông báo cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ hoặc chờ Sở Khoa học và Công nghệ xử lý đơn trong thời hạn theo quy định của pháp luật.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và ký tên hoặc điểm chỉ vào biên bản xác nhận những nội dung đã trình bày
+ Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh; lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến nội dung trình bày. Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh, cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân viết thành đơn hoặc lập thành văn bản ghi lại nội dung công dân trình bày và yêu cầu người trình bày ký tên hoặc điểm chỉ vào văn bản đó
- Thành phần hồ sơ giải quyết tố cáo gồm:
+ Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân)
+ Giấy ủy quyền
+ Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp (Nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy ủy quyền
Tải về
Mẫu đơn khiếu nại
Tải về
Mẫu đơn tố cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục tiếp công dân - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-028497-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
26