Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-056691-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp (địa chỉ số 198 đường Bạch Đằng, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầu mục hồ sơ theo quy định:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp
Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định
Bước 3: Trong quá trình thẩm định nội dung hồ sơ
Ban Quản lý các khu công nghiệp căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc gia hạn giấy phép xây dựng
Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu (địa chỉ số 198 đường Bạch Đằng, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, thu lệ phí, sau đó giao kết quả cho người đến nhận
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày lễ
+ Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00
+ Chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong thời hạn 30 ngày, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công, thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới
Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng (do tổ chức, cá nhân tự lập) trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng
Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Gia hạn Giấy phép xây dựng 10.000 đồng/01giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-056691-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
33