Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-066492-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các chủ đầu tư của các dự án đầu tư thuộc cấp ngân sách huyện, thị xã, thành phố, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn căn cứ vào giai đoạn của dự án đang thực hiện tiến hành lập hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sau đó nộp hồ sơ cho Phòng Tài chính, huyện, thị xã, thành phố
Bước 2: Phòng Tài chính, huyện, thị xã, thành phố tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký mã số đầu tư, lập bảng thống kê gửi về Phòng đầu tư Sở Tài chính để được cấp mã số ( số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu)
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ vào sổ giao nhận và hẹn ngày trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa theo quy định.
Bước 3: Các phòng Tài chính nhận kết quả (giấy chứng nhận cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản) tại Phòng đầu tư của Sở Tài chính ( số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu)
Cán bộ giao trả kết quả yêu cầu người đến nhận ký vào sổ giao nhận trước khi trả mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản cho phòng Tài chính
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h), nghỉ ngày lễ
Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách ( theo mẫu quy định)
Tờ khai bổ sung thông tin dự án (theo mẫu quy định)
Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) và Tổng dự toán hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 1 bước, 2 bước) (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng thống kê dự án đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách - Mẫu số 08B-MSNS-BTC
Tải về
Tờ khai bổ sung thông tin dự án ( Dùng cho các dự án chuyển giai đọan từ chuẩn bị đầu tư sang thực hiện dự án)- Mẫu số 05
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng Ngân sách (huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn) - Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-066492-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24