Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-066528-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Bà rịa – Vũng tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Ngân sách Sở Tài chính tỉnh Bà rịa – Vũng tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị có yêu cầu, Kho bạc Nhà nước tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Ngân sách của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu( số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu)
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ vào sổ giao nhận và hẹn ngày trả kết quả cho đơn vị
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để đơn vị bổ sung, chỉnh sửa theo quy định
Bước 3: Đơn vị nhận kết quả (mã số sử dụng ngân sách) tại Phòng Ngân sách của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu)
Cán bộ giao trả kết quả yêu cầu người đến nhận ký vào sổ giao nhận trước khi trả Giấy chứng nhận mã số sử dụng ngân sách
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h), ngày lễ nghỉ
01 văn bản đề nghị cấp mã số quan hệ ngân sách ( do đơn vị lập, tự chịu trách nhiệm)
Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Theo mẫu quy định)
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Theo mẫu quy định)
Quyết định thành lập của đơn vị (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách: Mẫu số 08A-MSNS-BTC
Tải về
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Mẫu số 01-MSNS-BTC
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phát mã số quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (Đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh) - Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-066528-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25