Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-066589-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng đầu tư của Sở Tài chính ( số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu)
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ vào sổ giao nhận và hẹn ngày trả kết quả cho Chủ đầu tư.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa theo quy định.
Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả (mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản) tại Phòng đầu tư của Sở Tài chính ( số 01 Thống Nhất, phường 1, thành phố Vũng Tàu)
Cán bộ giao trả kết quả yêu cầu người đến nhận ký vào sổ giao nhận trước khi trả mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản cho chủ đầu tư
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7h đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h), nghỉ ngày lễ
Tờ khai bổ sung thông tin dự án (theo mẫu quy định)
Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) và Tổng dự toán hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 1 bước, 2 bước) (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai bổ sung thông tin dự án ( Dùng cho các dự án chuyển giai đọan từ CBĐT sang thực hiện dự án)- Mẫu số 05-MSNS-BTC
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS Tỉnh - Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-066589-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32