Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-084332-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 34 ngày kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ (UBND cấp xã 07 ngày, Phòng lao động thương binh – Xã hội cấp huyện 07 ngày, Sở lao động thương binh – Xã hội 20 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ kiểm tra, xác nhận vào bản khai của thân nhân hoặc người đại diện thừa kế theo pháp luật và lập danh sách kèm theo giấy tờ gửi về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc Phòng Lao động - thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách hồ sơ hợp lệ và chuyển về Sở Lao động thương binh – Xã hội tỉnh
Bước 5: Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc Sở Lao động thương binh – Xã hội tỉnh xem xét và ra quyết định cho đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định
Bước 6: Quyết định được chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người được hưởng chế độ đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng (theo mẫu quy định)
Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ sau: Kỷ niệm chương người bị địch bắt tù đày; Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Bằng “Tổ quốc ghi công” hoặc giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh đối với liệt sỹ hy sinh từ 30/4/1975 trở về trước; Giấy chứng tử hoặc xác nhận của tư pháp cấp xã về việc chết trước ngày 01/01/1995.
(Thân nhân hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật có trách nhiệm cung cấp bản chính những giấy tờ trên để Ủy ban nhân dân cấp xã đối chiếu)
Giấy ủy quyền hợp lệ của các đồng thừa kế cho người đại diện khai hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Mẫu số 12 – TT1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
35