Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-084868-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện, Kho bạc Nhà nước cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với đất sử dụng tại phường). Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với đất tại xã, thị trấn), trong đó Ủy ban nhân dân xã, thị trấn không quá 05 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện không quá 05 ngày làm việc) (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có))
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ
+ Đối với đất tại phường thì người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã.
+ Đối với đất tại xã, thị trấn thì người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng quy định).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bước 3: Trường hợp các bên chuyển đổi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chuyển thông báo về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
Bước 4: Nhận kết quả
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan nào thì liên hệ trực tiếp với bộ phận đó để nhận kết quả
Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, giấy Chứng minh nhân dân của người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu lệ phí theo quy định trước khi trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp người đi nhận thay phải có giấy ủy quyền của người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Đất không có tranh chấp.
+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
+ Trong thời hạn sử dụng đất.
+ Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất hoặc do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đó cho hộ gia đình, cá nhân khác trong cùng xã, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất (có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất)
Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Sơ đồ vị trí đất
Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định)
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu số 01/LPTB)
Tải về
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 11/KK – TNCN)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng nhận đăng ký về biến động đất đai, bao gồm: chứng nhận thay đổi chủ sử dụng đất, thay đổi hình thể, diện tích thửa đất và thay đổi mục đích sử dụng + Các phường: 15.000 đ/lần. + Các khu vực khác: 5.000đ/lần.
Phí thẩm định hồ sơ 100.000đ/hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 02 hộ gia đình, cá nhân - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-084868-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30