Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-085689-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Ngân hàng, các phòng Công chứng, các Văn phòng công chứng (nếu có)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với đất sử dụng tại phường). Không quá 71 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với đất sử dụng tại xã, thị trấn), trong đó Ủy ban nhân dân xã, thị trấn không quá 06 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện không quá 65 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ
+ Đối với đất tại phường thì người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã.
+ Đối với đất tại xã, thị trấn thì người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng quy định).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn cho người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả
Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan nào thì liên hệ trực tiếp với bộ phận đó để nhận kết quả
Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, giấy Chứng minh nhân dân của người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu lệ phí theo quy định trước khi trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp người đi nhận thay phải có giấy ủy quyền của người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ
Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định)
Đơn cớ mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)
Các giấy tờ liên quan khác (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy + Tại các phường: 25.000 đ/giấy. + Tại khu vực khác: 10.000đ/giấy.
Phí thẩm định hồ sơ 100.000 đ/1bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30