Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-100004-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ban, ngành trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Nội vụ: 40 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh: 20 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả(TN&TKQ) thuộc Văn phòng Sở Nội vụ (số 08-09 đường Nguyễn Biểu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu)
Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp (nếu nộp trực tiếp).
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại theo qui định (nếu nộp trực tiếp). (Nếu hồ sơ không gửi trực tiếp mà gửi qua đường bưu điện thì thông báo cho cá nhân, tổ chức qua điện thoại ngay sau khi kiểm tra hồ sơ đồng thời gửi công văn trả lời, trả lại hoặc yêu cầu bổ sung theo qui định).
Bước 3: Thẩm định hồ sơ
Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu chưa đầy đủ về nội dung theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để cá nhân, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ về nội dung theo quy định
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ thuộc Văn phòng Sở Nội vụ
Chuyên viên TN&TKQ kiểm tra giấy hẹn (nếu nhận trực tiếp), trả kết quả giải quyết theo qui định
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết)
Văn bản đề nghị giải thể hội
Các giấy tờ chứng minh hội không hoạt động liên tục trong 12 tháng hoặc khi có Nghị quyết của Đại hội về việc giải thể mà Ban lãnh đạo hội không chấp hành hoặc hoạt động của hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã bị giải thể - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-100004-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17