Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-108494-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kiểm dịch và Bảng kê mã số đánh dấu động vật theo quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có động vật tham gia hội chợ triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước) phải đăng ký với Chi cục Thú y ít nhất từ 10 (mười) ngày trước khi khai mạc
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 151, đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Thú y tiến hành kiểm tra các nội dung theo quy định:
+ Nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch
+ Nếu không đủ điều kiện thì không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định
Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thú y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 151, đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
Công chức kiểm tra giấy hẹn, ghi phiếu thu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả Giấy chứng nhận kiểm dịch
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển (Theo mẫu 1 ban hành kèm theo Quyết định 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có)
Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi huyện (Mẫu 1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh 30.000 đồng/lần
Lệ phí cấp lại giấy kiểm dịch do khách hàng yêu cầu 15.000 đồng/lần
Lệ phí đánh dấu gia súc - Bấm thẻ tai đại gia súc (trâu, bò, ngựa, lừa, hươu, nai,…): 8.000 đồng/thẻ - Bấm thẻ tai tiểu gia súc (lợn, dê, cừu,…): 6.500 đồng/thẻ - Niêm phong phương tiện vận chuyển động vật: 1.500 đồng/thẻ
Lệ Phí kiểm tra lâm sàng động vật - Trâu, bò, ngựa, lừa: 5.500 đồng/con - Dê, cừu: 3.000 đồng/con - Lợn + Lợn trên 15kg: 1.000 đồng/con + Lợn bằng hoặc dưới 15kg: 500 đồng/con - Chó, mèo: 3.000 đồng/con - Khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn: 4.500 đồng/con - Hổ, báo, voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng: 27.000 đồng/con - Rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông: 500 đồng/con - Trăn, cá sấu, kỳ đà: 4.500 đồng/con - Chim cảnh các loại: 4.500 đồng/con - Chim làm thực phẩm: 50 đồng/con - Gia cầm: + Gia cầm trưởng thành: 100 đồng/con + Gia cầm con (dưới 1 tuần tuổi): 50 đồng/con - Thỏ, chuột nuôi thí nghiệm: 500 đồng/con - Đà điểu: + Một ngày tuổi: 1.000 đồng/con + Trưởng thành: 4.500 đồng/con - Ong nuôi: 500 đồng/đàn
Lệ phí vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển - Xe ôtô: 40.000 đồng/lần/cái - Máy bay: 450.000 đồng/lần/cái - Toa tàu, xe lửa: 68.000 đồng/lần/toa - Các loại xe khác: 10.000 đồng/lần/xe
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyển trong nước) - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-108494-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21