Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-110186-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trợ giúp viên pháp lý; chuyên viên và cộng tác viên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thủ tục tư vấn pháp luật được thực hiện bằng miệng hoặc bằng văn bản; tư vấn trực tiếp, bằng thư tín, điện tín hoặc thông qua phương tiện thông tin khác; thông qua trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt chuyên đề pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và các phương thức khác
Thời hạn giải quyết: Đối với vụ việc đơn giản, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải tư vấn ngay; Đối với vụ việc phức tạp, cần có thời gian nghiên cứu, xác minh hoặc vụ việc thiếu những giấy tờ tài liệu có liên quan thì thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc hoặc nhận đủ các giấy tờ, tài liệu; Đối với vụ việc yêu cầu tư vấn được chuyển đến bằng thư tín, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu trợ giúp pháp lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp đơn yêu cầu tư vấn tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, địa chỉ số 40 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu hoặc các địa điểm trợ giúp lưu động. Trong trường hợp người được trợ giúp pháp lý không thể tự mình viết đơn yêu cầu thì người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm ghi các nội dung vào mẫu đơn, để họ tự đọc hoặc đọc lại cho họ nghe và yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ
Cán bộ thụ lý kiểm tra các nội dung có liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý; nếu yêu cầu trợ giúp pháp lý thuộc vụ việc, đối tượng, phạm vi trợ giúp pháp lý quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý thì phải thụ lý
Bước 2: Trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác viên thực hiện tư vấn pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý bằng việc hướng dẫn, giải đáp, đưa ra ý kiến, cung cấp thông tin pháp luật, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ), trừ ngày Lễ
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; (có Mẫu đính kèm)
Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý
Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý
Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc văn bản tư vấn pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-110186-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26