Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-111739-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan quản lý tuyến thông báo công khai để các doanh nghiệp, hợp tác xã khác đăng ký khai thác
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo doanh nghiệp ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định hoặc ngừng từng xe khai thác tuyến cố định bằng ô tô
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác trên tuyến vận tải hành khách cố định khi không có nhu cầu khai thác hoặc giảm số chuyến xe đang khai thác trên tuyến phải thông báo cho Sở Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 93 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp.Vũng Tàu) trước 10 (mười) ngày
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp:
+ Trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ nếu đầy đủ, đúng quy định thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đúng quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định
* Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Bước 2: Tổ chức đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 93 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp.Vũng Tàu) hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07giờ 30 đến 11giờ 30, buổi chiều từ 14giờ 00 đến 17giờ 00), trừ ngày lễ
Giấy đăng ký ngừng hoạt động của xe tuyến vận tải hành khách cố định (theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký ngừng hoạt động của xe tuyến vận tải hành khách cố định
Tải về

0
45