Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-111803-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
+ Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc sau khi kiểm tra tại hiện trường đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng kiểm thuỷ thuộc Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải (Số 890 đường 30 tháng 4 phường 11 TP Vũng Tàu)
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
* Đối với trường hợp nộp trực tiếp:
+ Trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ nếu đầy đủ, đúng quy định thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đúng quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định
* Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
* Trường hợp đề nghị kiểm tra bằng hình thức mời trực tiếp, gọi điện thoại hay bản Fax thì không phải nộp giấy đề nghị kiểm tra
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận và hồ sơ kiểm định tại phòng Đăng kiểm thuỷ thuộc Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải (Số 890 đường 30 tháng 4 phường 11, thành phố Vũng Tàu)
Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả viết phiếu biên lai thu lệ phí và trả kết quả cho chủ phương tiện
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7h30 đến 12h, chiều từ 13h00 đến 16h 30), trừ ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thoả mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: QCVN 01:2008/BGTVT, TCVN 5801:2005, TCVN 7094:2002, TCVN 7061:2002, TCVN 6282:2003, TCVN 6451:2004, TCVN 7565:2005, TCVN 7282:2003, TCVN 7283:2003, 22TCN 264-06, 22TCN 323-04, 22TCN 233-06, 22TCN 239-06, 22TCN 243-06, 22TCN 244-06, 22TCN 264-06, 22TCN 265-06
* Chủ phương tiện hoặc cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện khi đề nghị kiểm tra để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa phải gửi hoặc trình cho đơn vị đăng kiểm hồ sơ như sau:
+ Giấy đề nghị kiểm tra (theo mẫu quy định)
+ Hồ sơ kỹ thuật phương tiện như sau:
- Đối với phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi thì trình hồ sơ thiết kế được duyệt (bản chính)
- Đối với phương tiện đang khai thác thì trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng với Sổ kiểm tra kỹ thuật của phương tiện (bản chính)
- Đối với phương tiện nhập khẩu thì nộp: 01 bản sao tờ khai hàng hoá nhập khẩu đã làm thủ tục Hải quan (có bản chính để đối chiếu); 01 hồ sơ thiết kế được Cục Đăng kiểm Việt Nam duyệt (bản chính) và các tài liệu kỹ thuật của tổ chức nước ngoài cấp cho phương tiện (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị kiểm tra
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 20.000 đồng/ Giấy chứng nhận
Phí kiểm định tính theo biểu phí tại Thông tư 123/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các loại phương tiện thủy nội địa do địa phương trực tiếp quản lý - Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-111803-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Đăng kiểm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17