Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-113101-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, Sở, Ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 01 Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục chấp thuận Đề xuất dự án BOT, BTO, BT của nhà đầu tư
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 02 ngày (kể từ khi bộ phận thẩm định nhận hồ sơ) cán bộ thụ lý sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 01 Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
Cán bộ trao trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và trao kết quả cho nhà đầu tư
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần; từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
Văn bản nêu sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, các điều kiện thuận lợi và khó khăn
Dự kiến công suất, địa điểm, diện tích xây dựng, các hạng mục công trình, nhu cầu sử dụng đất
Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có), ảnh hưởng của dự án đối với môi trường sinh thái, phòng chống cháy nổ, an ninh
Xác định sơ bộ tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án, phương án huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
Văn bản xác minh địa vị pháp lý và năng lực tài chính, kỹ thuật của Nhà đầu tư
Các tài liệu khác cần thiết cho việc giải trình Đề xuất dự án
Số bộ hồ sơ: 03 bộ, trong đó có 01 bộ gốc
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận đề xuất dự án BOT, BTO, BT của nhà đầu tư - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-113101-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25