Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-115353-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong –Phường 3 – thành phố Vũng Tàu)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (368 Lê Hồng Phong –Phường 3 – thành phố Vũng Tàu)
Khi đến nhận kết quả, người nhận phải xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị
Công chức trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ và Giấy giới thiệu, hướng dẫn người nhận kết quả nộp phí, lệ phí, yêu cầu người đến nhận ký nhận vào sổ theo dõi và trả kết quả cho người đến nhận
Thời gian tiếp nhận và giao trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Theo mẫu quy định)
Các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản sao có chứng thực - nếu có)
Một trong các loại văn bản gồm quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về chia tách hoặc sáp nhập tổ chức; văn bản về chia tách hoặc sáp nhập tổ chức kinh tế phù hợp với pháp luật (bản chính)
Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (bản chính- đã có số tờ, số thửa)
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Mẫu 04a/ ĐK
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ: Mẫu 01/LPTB
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dụng đất 100.000đ/giấy
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tính theo diện tích Dưới 500m2 : 200.000đ/hồ sơ Từ 5000m đến 10.000m (01ha) :400.000đ/hồ sơ Từ 10.000m đến 50.000m :600.000đ/hồ sơ Từ 50.000m đến 100.000m :1000.000đ/hồ sơ Từ 100.000m đến 250.000m : 1500.000/hồ sơ Từ 250.000m đến 500.000m :2000.000/hồ sơ Từ 50.000m đến 1000.000.000m : 2.500.000/hồ sơ Từ 100ha đến 250ha :3.000.000/hồ sơ Từ 250ha đến 500ha :4000.000/hồ sơ Từ 500ha trở lên : 5000.000/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-115353-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21