Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-180567-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Việc thông báo có quốc tịch nước ngoài có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua cha, mẹ, người giám hộ của người đó nộp thông báo bằng văn bản về việc có quốc tịch nước ngoài. Văn bản thông báo phải được làm theo mẫu quy định, có chữ ký của người thông báo
- Trường hợp không có điều kiện thực hiện việc thông báo như trên, thì người thông báo có thể gửi văn bản thông báo có quốc tịch nước ngoài cho cơ quan tiếp nhận thông báo qua đường bưu điện, kèm theo giấy tờ tùy thân
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Buớc 2: Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, người có quốc tịch nước ngoài (tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 trở đi) và chưa mất quốc tịch Việt Nam hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi cư trú (Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: số 83, Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) biết việc mình có quốc tịch nước ngoài
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ), trừ ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có quốc tịch nước ngoài kể từ ngày 01/7/2009 và chưa mất quốc tịch Việt Nam
+ Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, người có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi cư trú biết việc mình có quốc tịch nước ngoài
Văn bản thông báo có quốc tịch nước ngoài (theo mẫu quy định)
Bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo có Quốc tịch nuớc ngoài
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo có quốc tịch nước ngoài - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-180567-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
25