Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-203247-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên nước - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: + Đối với trường hợp đã có giếng khai thác, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép
+ Đối với trường hợp chưa có giếng khai thác, trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cấp phép ra văn bản cho thi công giếng khai thác. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tài liệu thi công giếng khai thác, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Buớc 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Buớc 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy Biên nhận hồ sơ giao cho người nộp. Đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân đến nộp đóng phí thẩm định hồ sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định
Buớc 3: Quá trình kiểm tra và thẩm định hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định
Buớc 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Người đến nhận kết quả phải xuất trình giấy Biên nhận hồ sơ. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy Biên nhận, viết phiếu thu lệ phí, yêu cầu người đến nhận ký nhận vào sổ và giao giấy phép
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ
Đơn đề nghị cấp phép khai thác nước dưới đất (theo mẫu quy định)
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép
Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ 1/50.000 – 1/25.000 theo hệ tọa độ VN2000
Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với trường hợp công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên (Theo mẫu quy định); báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với trường hợp công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ ngày đêm (Theo mẫu quy định); báo cáo hiện thạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động (Theo mẫu quy định)
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan, tổ chức đăng ký cấp phép của một trong các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất nơi đặt giếng như sau:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Các loại giấy tờ hợp lệ khác về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ luợng khai thác nuớc dưới đất
Tải về
Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác nuớc duới đất
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nuớc duới đất
Tải về
Khai báo hiện trạng khai thác nước duới đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép khai thác nước dưới đất 100.000 đồng
Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác nước dưới đất có lưu lượng Q từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm 2.500.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất có lưu lượng Q < 200m3/ngày đêm 200.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất có lưu lượng Q từ 200 đến dưới 500m3/ngày đêm 550.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất có lưu lượng Q từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm 1.300.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25