Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-204200-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công thương hoặc Phòng kinh tế cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương hoặc Phòng kinh tế cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ và đủ điều kiện thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn nộp lệ phí và giao kết quả cho người đến nhận
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với qui hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt
Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá
Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu quy định)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó có ghi rõ địa điểm kinh doanh
Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 11)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy + Lệ phí cấp giấy phép đối với tổ chức tại thành phố, thị xã: 50.000đ. + Lệ phí cấp giấy phép đối với hộ cá thể tại thành phố, thị xã: 50.000đ + Lệ phí cấp giấy phép đối với tổ chức tại huyện: 25.000đ. + Lệ phí cấp giấy phép đối với hộ cá thể tại huyện: 25.000đ
Lệ phí thẩm tra + Phí thẩm tra đối với tổ chức tại thành phố, thị xã: 300.000đ. + Phí thẩm tra đối với hộ cá thể tại thành phố, thị xã: 100.000đ. + Phí thẩm tra đối với tổ chức tại huyện: 150.000đ. + Phí thẩm tra đối với hộ cá thể tại huyện: 50.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
42