Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-213088-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và hàng hoá phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp bản Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)
Cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức nộp lệ phí và viết Phiếu biên nhận hồ sơ giao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định
Bước 3: Trình tự kiểm tra
Khi hồ sơ đầy đủ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN
Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN. Trong Thông báo cần nêu rõ các nội dung cần tiếp tục phải kiểm tra và gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu, đồng thời tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)
+ Khi đến nhận kết quả, tổ chức, cá nhân phải xuất trình Phiếu biên nhận hồ sơ
+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu biên nhận, sau đó hướng dẫn người nhận ký vào sổ theo dõi và giao bản Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ
Giấy Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu quy định)
Bản photo copy các giấy tờ sau: Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hoá kèm theo (Packing list)
Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (có chứng thực)
Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin); ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký điểm tra nhà nuớc về chất luợng hàng hóa nhâp khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 150.000đồng/1giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-213088-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21