Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-233908-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Trong trường hợp Báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng phải sửa chữa nhiều nội dung hoặc phải thành lập lại thì thời hạn nêu trên được tính từ khi tiếp nhận lại Báo cáo lần tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 368 Lê Hồng Phong - Phường 3 – TP. Vũng Tàu)
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết giấy Biên nhận hồ sơ giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Quá trình thẩm định hồ sơ
Trong quá trình thẩm định, nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị được hoạt động khoáng sản bổ sung để hoàn thiện hồ sơ theo quy định hoặc có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân được biết đối với các hồ sơ không hợp lệ, không giải quyết được
Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 368 Lê Hồng Phong - Phường 3 – TP. Vũng Tàu)
Người đến nhận kết quả phải xuất trình giấy Biên nhận hồ sơ. Công chức trả kết quả kiểm tra giấy Biên nhận, viết phiếu thu lệ phí, yêu cầu người đến nhận ký nhận vào sổ và giao quyết định hành chính
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ
Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Theo mẫu quy định)
Đề án thăm dò (Theo mẫu quy định) và bản sao có chứng thực giấy phép thăm dò khoáng sản
Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Báo cáo thăm dò khoáng sản (Theo mẫu quy định)
Báo cáo tóm tắt thăm dò khoáng sản (Theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 04 bộ tài liệu, trong đó có 03 bộ bản in và 01 bộ ghi trên đĩa CD bao gồm: bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thăm dò khoáng sản (phụ lục 2, phụ lục 3)
Tải về
Báo cáo tóm tắt thăm dò khoáng sản (phụ lục 7)
Tải về
Đề án thăm dò (mẫu 01)
Tải về
Mẫu công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Phụ lục 1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tổng chi phí thăm dò địa chất đến 200.000.000 đồng mức thu phí thẩm định là 4.000.000 đồng
Tổng chi phí thăm dò địa chất trên 1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng mức thu phí là 10.000.000 đồng +(0,5% x phần vượt trên 1 tỷ đồng)
Tổng chi phí thăm dò địa chất trên 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng mức thu phí là 55.000.000 đồng + (0,3% x phần vượt trên 10 tỷ đồng)
Tổng chi phí thăm dò địa chất trên 20.000.000.000 đồng mức thu phí 85.000.000 đồng + (0,2 % x phần vượt trên 20 tỷ đồng)
Tổng chi phí thăm dò địa chất trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng mức thu phí là 2% giá trị tổng chi phí thăm dò
Tổng chi phí thăm dò địa chất trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng mức thu phí là 1% tổng chi phí thăm dò
Văn bản công bố thủ tục
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hồ sơ thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-233908-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31