Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-242125-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản, Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, gửi theo đường bưu điện hoặc fax, thư điện tử (sau đó gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại cơ sở cung cấp khi đoàn kiểm tra đến kiểm tra) về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Văn phòng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo đúng quy định
Bước 3: Quá trình xem xét và thẩm định hồ sơ:
* Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục xem xét, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định; Nếu hồ sơ đăng ký phù hợp, trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc, Chi cục thông báo cho cơ sở khoảng thời gian sẽ tiến hành kiểm tra cơ sở nhưng không muộn hơn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
* Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra nếu:
- Cơ sở đủ điều kiện thì Chi cục sẽ ban hành Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp mã số và Giấy chứng nhận cho cơ sở.
- Trường hợp không đạt:
+ Đối với cơ sở lưu giữ, đóng gói, sản xuất thủy sản phục vụ tiêu thụ nội địa, Chi cục thực hiện:
 Gửi văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ có thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 Kiểm tra tăng cường sản phẩm sản xuất của cơ sở trước thời gian bị đình chỉ;
 Đình chỉ hiệu lực công nhận đối với cơ sở đã được công nhận về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Đối với cảng cá:
 Chi cục gửi văn bản cho cơ quan chủ quản tiến hành việc cải tạo, sửa chữa các sai lỗi;
 Thông báo chế độ kiểm soát nghiêm ngặt các sản phẩm được bốc dỡ.
+ Đối với tàu cá, cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản, cơ sở sản xuất nước đá phục vụ cho chế biến, bảo quản thủy sản:
 Gửi thông báo cho cấp có thẩm quyền đình chỉ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 Đình chỉ hiệu lực công nhận đối với cơ sở đã được công nhận.
Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quốc lộ 51A, khu phố 2, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa).
Công chức kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn người nhận đóng phí tại bộ phận thủ quỹ trước khi trả giấy chứng nhận.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
Giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định, phụ lục 2a: Áp dụng đối với cơ sở chế biến, Phụ lục 2b: Áp dụng đối với cơ sở khác)
Chương trình quản lý chất lượng (quy định tại Bảng 3 – Quyết định 117/2008/BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)
Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Cơ sở
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản
Tải về
Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (phụ lục 2a)
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Phụ lục 2b)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản 40.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-242125-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Thủy sản, Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16