Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-242476-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh, Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 01, Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu)
Trường hợp chủ đầu tư không trực tiếp đi nộp hồ sơ thì người đi nộp thay phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy uỷ quyền (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và xuất trình Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết Phiếu hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét và gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở, Ngành liên quan. Trường hợp cần thiết lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 01, Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu)
+ Nhà đầu tư khi đến nhận kết quả phải xuất trình Phiếu hẹn và Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu. Trường hợp nhận thay phải có thêm Giấy giới thiệu hoặc Giấy uỷ quyền (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn và giao trả kết quả cho người nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần; từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không thuộc Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định tại Phụ lục IV của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu quy định)
Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập)
Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của Công ty; văn bản ủy quyền của Công ty cho người đại diện theo ủy quyền kèm bản sao Hộ chiếu có công chứng của người đại diện được uỷ quyền là người nước ngoài hoặc bản sao Chứng minh nhân dân có công chứng đối với người đại diện được uỷ quyền là người Việt Nam
Bản sao có chứng thực Điều lệ doanh nghiệp
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (do nhà đầu tư lập)
Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty về việc thành lập chi nhánh (do nhà đầu tư lập)
Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (do nhà đầu tư lập)
Thoả thuận địa điểm
Số bộ hồ sơ: 08 (tám) bộ, trong đó có 01 (một) bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
72