Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-242937-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: sỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 01, Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu)
Trường hợp chủ đầu tư không trực tiếp đi nộp hồ sơ thì người đi nộp thay phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy uỷ quyền (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và xuất trình Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu
Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết Phiếu hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 01, Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu).
+ Nhà đầu tư khi đến nhận kết quả phải xuất trình Phiếu hẹn và Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu. Trường hợp nhận thay phải có thêm Giấy giới thiệu hoặc Giấy uỷ quyền (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn và giao trả kết quả cho người nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần; từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định)
Dự thảo điều lệ doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp (do nhà đầu tư lập)
Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp của doanh nghiệp chuyển đổi; phương án sử dụng lao động, thời hạn thực hiện chuyển đổi (do nhà đầu tư lập)
Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh
Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thảnh viên mới thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm
- Đối với thành viên mới là cá nhân: bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
- Đối với thành viên mới là pháp nhân: bản sao có chứng thực Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; quyết định ủy quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.
- Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký không quá 03 tháng trước ngày nộp hồ sơ.
Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.
Số bộ hồ sơ: 03 (ba) bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-242937-TT
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24