Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-253192-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Đầu tư)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua đường Bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cập nhật thông tin trên phần mềm cấp mã số dự án
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) sau khi có quyết định thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư của các dự án lập hồ sơ kê khai bổ sung thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi về cơ quan tài chính nơi đăng ký mã số sau đó nộp hồ sơ cho Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố
Bước 2: Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố tập hợp toàn bộ hồ sơ đăng ký kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn mã số đầu tư, lập bảng thống kê, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận một cửa của Sở Tài chính (Số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)
Công chức tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ vào sổ giao nhận và chuyển hồ sơ lên Phòng Đầu tư để kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn cho dự án
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa theo quy định
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày Lễ
Bảng thống kê dự án đề nghị chuyển giai đoạn đơn vị có quan hệ với ngân sách (theo mẫu quy định)
Tờ khai bổ sung thông tin dự án (theo mẫu quy định)
Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) và Tổng dự toán hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 1 bước, 2 bước) (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, Dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tải về
Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng Ngân sách (huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn - Bà Rịa Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-253192-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33