Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-BS31-SĐ
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức, đề nghị cấp giấy phép bưu chính nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Tầng trệt, khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi giấy biên nhận đến địa chỉ thư điện tử (email) của doanh nghiệp, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp phép bưu chính
+ Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính chưa đáp ứng quy định tại Điều 6, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu
+ Trong trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi thông báo lần 2 trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu
+ Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2
+ Trường hợp doanh nghiệp có sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhưng chưa đạt theo yêu cầu thì việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ tiếp tục được thực hiện theo quy trình quy định tại điểm c đã nêu trên
+ Trường hợp từ chối cấp giấy phép bưu chính, thì trong thời hạn quy định (30 ngày), sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
+ Sau khi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính, doanh nghiệp, tổ chức muốn tiếp tục đề nghị cấp giấy phép bưu chính, thì phải nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP
Bước 2: Nhận kết quả tại phòng tiếp nhận hồ sơ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Tầng trệt, khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)
- Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, sau đó hướng dẫn người đến nhận đóng lệ phí cấp phép, ký vào sổ giao nhận và tiến hành trả giấy phép
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có biện pháp bảo đảm an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính
Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính
Có khả năng tài chính (doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam), nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp phép
Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) trong phạm vi nội tỉnh phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (gọi tắt là giấy phép bưu chính) do Sở Thông tin và Truyền thông cấp
Giấy đề nghị cấp phép bưu chính (Phụ lục I)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao
Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)
Phương án kinh doanh
Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có)
Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Quy định về mức giới trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính
Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép
Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài nếu có thỏa thuận với đối tác nước ngoài
Phương án kinh doanh, gồm các nội dung chính sau:
• Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác
• Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ
• Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ
• Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát
• Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc đảm bảo an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ)
• Các biện pháp đảm bảo an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính
• Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép
Số bộ hồ sơ: 03 bộ (trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp phép bưu chính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Mức thu 200.000đồng/lần
Mức phí thẩm định Mức thu 10.750.000đồng/giấy phép (thời hạn không quá 10 năm)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép bưu chính - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-BS31-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Bưu chính – chuyển phát
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
16