Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-VTB-BS412
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh.
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả thẩm định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Căn cứ nhu cầu thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tại các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thành phần hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính và thực hiện các công việc:
* Trường hợp hồ sơ đã hội đủ các điều kiện theo quy định của thủ tục hành chính thì tiếp nhận hồ sơ và lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát hồ sơ, vào sổ theo dõi hồ sơ theo quy định;
* Trường hợp hồ sơ chưa hội đủ các điều kiện theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng theo quy định.
Bước 3: Bàn giao hồ sơ đã tiếp nhận cho Sở Xây dựng thụ lý, giải quyết.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh;
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, tết.
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;
Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;
Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;
Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;
Các văn bản pháp lý có liên quan;
Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch;
Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng;
Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình - Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hồ sơ:
T-VTB-BS412
Cơ quan hành chính:
Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
41